Tanečná a pohybová príprava

pre deti, na svadby, plesy alebo len tak

Sunflowerstudio a Babony Dance
Sunflowerstudio a Babony Dance

Aby naši klienti mohli ľahko rozoznať tanečnú prípravu a pohybové aktivity, vytvorili sme dvé štúdia, ktoré fungujú vedľa seba súbežne. Sunflowerstudio je zamerané priamo na pohybové aktivity tipu Joga, Pilates, Zumba …,  pričom Babony Dance sa zameriava na priamo na tanečnú výučbu, a to výučba tanca na svadby, pohybová príprava pre deti, tanečná príprava pre dospelých …. 

Tanečná príprava na svadby, plesy alebo len tak

Rozsah: 8 x 75 min., waltz, tango, valčík, quickstep, samba, cha-cha, rumba, jive + etiketa tanca a oblečenia. 

Tanečná   príprava  je   určená   pre   dospelých,  ktorí sa  chcú  naučiť základné tanečné kroky, ktoré využijú na plesoch, oslavách, zábavách, svadbách alebo  si chcú  spríjemniť večer tancom  a  dobrou  náladou.

Základný tanečný kurz pre dospelých je určený začiatočníkom i pokročilejším a predovšetkým ľuďom, ktorí majú radi pohyb, hudbu a tanec. Radi skúšajú niečo nové, chcú sa zabaviť a stráviť príjemne svoj voľný čas v dvojici alebo kolektíve ľudí, ktorí to vnímajú tak ako oni. Čaká nás zábava i vtipné situácie pri učení sa nových krokov.
Začiatočníci sa naučia jednotlivé tanečné kroky, pokročilejší si s nami môžu zopakovať to, čo už možno zabudli. Tí čo sa chcú zdokonaliť v svojom tanečnom umení sú tiež srdečne vítaní.

Okrem príjemnej tanečnej zábavy si povieme zopár slov o vhodnom oblečení a etikete tanca, ktorá je nevyhnutnou súčasťou pre aktívny spoločenský život a spoločenské podujatia, ktoré nás stretávajú celý život (svadby, firemné akcie, rodinné oslavy, stužková, ..).

Tešíme sa na Vás v príjemnom prostredí s dobrou náladou, hudbou, skvelou atmosférou v našej tanečnej škole.

Príďte sa zabaviť a naučiť sa tancovať s lektormi, ktorí súťažným tancovaním zdrali nie jeden pár tanečných topánok!

Pohybová príprava pre deti

Rozvoj pohybových schopností a fyzický rozvoj dieťaťa sú jednou zo základných foriem telovýchovných činností už v materskej škole. Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývoj detí a je nielen skvelým prostriedok ako podporiť ich zdravie, ale môže predstavovať výborný začiatok ich športovej kariéry.

Pre dieťa je charakteristická všestranná pohyblivosť, aktivita a záujem o pohyb. Preto medzi najzákladnejšie potreby dieťaťa patrí potreba pohybu a našou úlohou je dieťaťu tento pohyb spríjemniť, skvalitniť, pomôcť mu rozvíjať jeho základné kondičné a koordinačné schopnosti.

Cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti detí primerane ich veku a vytvoriť trvalý záujem o športové aktivity.
Tréningy všeobecnej pohybovej prípravy spočívajú v pohybovej a tanečnej výchove. Úlohou trénera/trénerky je v prvom rade nepoškodiť svojich zverencov, naučiť ich základným pohybovým dovednostiam a pripraviť ich na neskorší tréning.

Súčasťou pohybovej výchovy sú športové hry, pohybové hry s využitím prvkov z atletiky, gymnastiky, cvičenia na rozvoj flexibility, posilňovanie hlbokého stabilizačného systému, zlepšenia koordinácie celého tela, spevnenie chrbtového svalstva, držania tela, rozvoj rovnováhy a aeróbnej kapacity.

V priebehu tanečnej výchovy naučíme deti vnímať rytmus, zvládnuť jednoduché pohyby i tanečné kroky, ktoré následne budeme spájať s hudbou, ktorá je deťom už od útleho detstva veľmi blízka. Snahou je spojiť hravú časť s tancom. Postupne sa krôčik po krôčiku spoločne naučíme niekoľko krokových variácií z rôznych tanečných štýlov.

Tanečná a pohybová príprava je rozdelená podľa vekových skupín. Vhodná je pre deti, ktoré so športom či pohybom začínajú, ktoré hľadajú všeobecný prehľad pred istou špecifikáciou, vhodná taktiež ako doplnok pre všetky tanečné štýly, ako aj pre každú pohybovú aktivitu.

Počas hodín vytvárame prepojenie s modernými cvičeniami ako sú ZUMBA, FLOWIN, FLOWIN KIDS, FLOWIN DANCE, PILOXING BARRE, …

Cvičenie prebieha v dvoch vekových skupinách, aby nám spoločná aktivita išla jednoduchšie, mohli sme sa lepšie zamerať na potreby mladšej i staršej vekovej kategórie, aby sa mohli deti navzájom motivovať, napodobňovať a socializovať. Našim cieľom je vypestovanie správnych pohybových návykov detí pre všetky typy športu, budovať pozitívny vzťah k športu, rozvinúť všeobecný rozvoj a komplexnú športovú prípravu.

Všetky aktivity prebiehajú veselou a hravou formou, aby boli pre Vaše deti zábavné a motivačné.

Ste pripravení?

Naši inštruktori áno, radi Vás privítame.