Prevádzkový

poriadok

Pravidlá nášho registračného systému a prevádzok.

Pravidlá Babony dance

1. Odhláste sa z rezervačného systému minimálne 9 hodín pred začatím hodiny

Prosíme klientov, aby sa nám pri všetkých kurzoch odhlasovali z rezervačného systému 9 hodín pred začatím hodiny, nakoľko blokujú miesto ďalším čakajúcim klientom. V opačnom prípade budeme považovať takto neabsolvovanú hodinu ako odcvičenú a hodina im prepadne. Rovnako prosíme klientov, aby chodili minimálne 10 min. pred začatím tréningu, nakoľko po začatí tréningu sa už na hodinú nemusia dostať ( rušia ostatných klientov v už začatej hodine/ napr. joga).

2. Prezúvajte sa a využívajte len určené miesta na cvičenie

Prosíme  klientov,  aby  sa  v  priestoroch  Sunflowerstudia   prezúvali   pri  vchode (vstupná sála) alebo v šatni, obutie na cvičenia má byť prispôsobené danému cvičebnému programu ( je zakázane trekingové a jemu podobné obutie, obutie s ostrou podrážkou) Rovnako prosíme klientov, aby využívali len miestnosti určené na ich cvičenie (sála, toalety a šatne).

5. Dbajte na bezpečnosť

Prosíme klientov, aby nám na sále nenarábali so žalúziami, aparatúrou, výzdobou  alebo predmetmi, ktoré nie su určené na ich cvičenie. Čokoľvek budete v súvislosti s vyššie uvedeným potrebovať, zmeniť, opýtajte sa prosím vášho inštruktora, o túto maličkosť rád postará a pomôže vám.

Registračný systém

Registrácia v troch krokoch

 1. Registrujete sa vyplnením registračného formulára
 2. V emailovej schránke si nájdete náš email s odkazom, na ktorý treba kliknúť, alebo vložiť ho do Vášho prehliadača.
 3. Teraz sa viete prihlásiť na prvú hodinu.

Kredity, prihlasovanie, čakáreň

 1. Na hodinu sa viete prihlásiť, len ak máte na svojom elektronickom účte dostatok kreditov. Kredity si viete dobiť u inštruktora alebo cez náš účet – IBAN nájdete v záložke “Kontakty”. Kredit je možné vrátiť späť len vo výnimočných prípadoch (zdravotné dôvody, tehotenstvo, úraz a pod.)
 2. Platnosť kreditu sú 2 mesiace od poslednej odcvičenej hodiny. Cena jedného tréningu je vypísaná pri každom tréningu zvlášť. Výnimku tvoria kredity na kurzy – platnosť týchto kreditov je na obdobie kurzu, na ktorý sa prihlásili.
 3. Prihlasovanie na hodinu je možné, aj keď je hodina už plná, dostanete sa do čakárne. Ak sa uvoľní miesto a ste v poradí príde Vám od nás email resp. SMS
 4. Z hodiny sa viete odhlásiť kedykoľvek, avšak platia tu pravidlá odhlasovania, ktoré sú vysvetlené v ďalšom odseku.
 5. Možnosť prihlásenia sa do čakárne končí 3 hodiny pred tréningom. V tomto čase príde všetkým, ktorí sa na hodinu dostali email o tom, že ich očakávame na hodine. Tým, ktorí ostali v čakárni bude poslaný email, že sa na hodinu nedostali a bude im vrátený kredit.  Ak san a hodinu dostanete z čakárne, vase prihlásenie je záväzne automaticky.

Odhlasovanie

 1. Z hodiny sa viete odhlásiť 9 hodín pred začatím tréningu bez straty kreditov.
 2. Z hodiny sa viete odhlásiť aj neskôr ako 9 hodín pred začatím tréningu, pričom Vám bude odrátaných 100% z ceny hodiny.
 3. Spúšťame jeseň 2019 -Nový člen, môže vstup zadarmo využiť len raz, ak sa z hodiny, na ktorú je prihlásený odhlási, vstup zadarmo mu prepadne.

Bonusové body [spúšťame v roku 2020]

Zbieraj bonusové body a získaj kredity ZADARMO. Bonusové body získavaš za tieto úkony:

 • Nahrajte si profilovú fotku
 • Odcvičte hodiny
 • Dobite si kredit
 • Pozvite Vašich priateľov cez Váš partnerský odkaz

Hodnoty bonusových bodov a celý systém BONUSOVÝCH BODOV budeme nastavovať počas roku 2020.

Pravidlá a dobré rady na záver

 • Nezabudnite, že cvičíte na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame preto počúvať pokyny inštruktora
 • Cvičíme v čistej obuvi
 • Majte zo sebou dostatočné množstvo tekutín – zabezpečujeme aj my, slúži pre prípad, ak niketo naň zabudne
 • Noste zo sebou uterák na hodiny – zabezpečujeme aj my, slúži pre prípad, ak niketo naň zabudne
 • Noste zo sebou podložku/ jogamatku na hodiny – zabezpečujeme aj my, slúži pre prípad, ak niketo na ňu zabudne