Pokuzážte nám 2% dane

Využite svoje 2% z vašich minuloročných daní alebo daní svojich blízkych/ kolegov v práci pre svoj relax.

Na oplátku vám vytvoríme permanentku v danej hodnote. Sumu, ktorú poukážete, možete u nás využívať na zakúpenie kurzov, permanentiek, jednorazových vstupov, pobyty či masáže. Možete ich využiť aj ako darček vo forme poukažky na cvičenia u nás.

Postup pri poukázaní 2% Sunflowerstudiu

  1. vyplňte formulár a poukážte nám vaše 2%,
  2. formulár pošlite poštou na DÚ ( pri poslaní je potrebné nám spolu s kopiou poukázania odovzdať aj podací lístok) či odovzdajte formulár na príslušný DÚ osobne (pri odovzdaní si ho dajte na podateľni potvrdiť),
  3. pošlite nám na mail ( sunflowerstudio@sunflowerstudio.sk) ci odovzdajte na recepcii kópiu vášho formuláru s potvrdeným podacím listkom z pošty (doklad o odoslaní)  prípadne kópiu vášho formuláru, na ktorom bude pečiatka podateľne DÚ,
  4. my takto poukázanú Vašu sumu zaevidujeme pod Vaším menom a následne od 1.9. ju môžete využívať na čokoľvek 🙂 (za kazdu poukázanú sumu je z danej sumy odrátane 1 Euro – poplatok pre učtovníka za položku)
Dôležité.

Manuál k rezerváciám
Ochrana osobných údajov
Cookies
Kontakt

Naše štúdio

Veríme , že nami ponúkané  cvičenia si zamilujete a budú Vás neustále dopĺňať energiou a chuťou do celého dňa. Ak ste na vaše otázky nenašli odpoveď, kontakujte nás.

Odkazy

O nášom štúdiu
2% dane
Eventy
Inštruktori